top of page
Nyhende frå Sund sogelag

Årsmøte 2022


INNKALLING

ÅRSMØTE I SUND SOGELAG 2022


Me reknar med å kunna avvikla eit skikkeleg årsmøte att i samsvar med dei smittevernreglar som vil

gjelda når me kjem så langt.


Me kallar difor inn til årsmøte i Sund sogelag på Aktivitetssenteret i Skogsskiftet tysdag 15.

februar kl.18.30På årsmøtet får me kulturelt innslag av Tofterøy Småkvedarlag.SAKSLISTE:


1. Val av møteleiar og skrivar

2. Årsmelding for 2021

3. Rekneskap for 2021

4. Kontingent for 2022

5. Budsjett for 2022

6. Val

7. Andre saker


Årsmøtepapira ligg ved innkallinga.


Framlegg til saker medlemmene ynskjer skal handsamast på årsmøtet må sendast til Sund sogelag innan

10.februar.Vel møtt til årsmøte på Aktivitetssenteret.Styret


Comments


bottom of page